Mua & Thanh Toán Hàng Hóa

Mua & Thanh Toán Hàng Hóa

Thuật ngữ "hàng hóa" được dùng để nói đến các sản phẩm, dịch vụ được Công Ty Cổ Phần Trí Tuệ Nhân Tạo Thế Hệ Mới (sau đây gọi tắt là "Chúng tôi") cung cấp đến khách hàng/người dùng của Chúng tôi. Các sản phẩm, dịch vụ có thể có giá trị "Miễn phí", "0 VNĐ", hoặc mang giá trị lớn hơn 0 (không), tùy thuộc sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng/người dùng lựa chọn.

Thanh toán. Chúng tôi cung cấp các hình thức thanh toán linh hoạt, bao gồm, tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán trực tuyến. Chúng tôi khuyến khích khách hàng/người dùng ưu tiên chọn hình thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng và thanh toán trực tuyến, hướng đến thúc đẩy thanh toán số. Thông tin thanh toán được Chúng tôi công bố công khai trên Website của Chúng tôi, cụ thể như sau:

Hóa đơn mua hàng. Hóa đơn mua hàng được thể hiện ở định dạng điện tử và sẽ được gửi vào địa chỉ thư điện tử (email) của khách hàng. Để đảm bảo hóa đơn mua hàng được gửi đến đúng địa chỉ email của khách hàng/người dung, vui lòng nhập và kiểm tra kỹ thông tin tại trang thanh toán hoặc nội dung chuyển khoản trước khi thực hiện thao tác thanh toán hoặc chuyển khoản. Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn mua hàng từ những địa chỉ email sau, khách hàng/người dung vui lòng thêm vào danh bạ (hoặc whitelist) các địa chỉ email sau để thư không bị phân loại Spam (thư rác):